Utbildning


Webbredaktör, 180 hp, Högskolan i Borås, 2016 – pågår fram till våren 2019


Vektorgrafik,15 hp, våren 2016, Uppsala universitet


Webbutveckling I – introduktion, 7.5 hp, våren 2015, Luleå tekniska universitet


Grundkurs i journalistik, våren 2011, Poppius Journalistskolan

samt

Skrivarkurs, sommar 2009, Poppius Journalistskolan


Master Distanskurs i Grafisk Design med bästa möjliga resultat Forsbergs skola, våren 2007


2-årig elteknisk linje, 1985 Komvux, Järfälla


1,5-årig eftergymnasial ekonomisk specialkurs inriktning marknadsföring, 1980
Frans Schartau, Stockholm


3-årig samhällsvetenskaplig linje estetisk variant teckning med utökade studier
i språk, 1978, Höglandsskolan, Bromma


Grundskola, 1975, Äppelviksskolan, Bromma


Kurser

Olando AB, Kalmar, april-juli 1992 DTP programmen WordPerfect, PageMaker, Persuasion, Freehand och Photostyler

Vendator Institutet, Stockholm, september 1989 Telemarketing

Nokia Data, Stockholm, april 1988 TPS (Technical Publishing Software)
DTP-program för unix

Terminalsystem, Stockholm, november 1987 WordPerfect ordbehandling

Convexa, Stockholm, mars 1986 Kundservice

Marknadsföreningen, Stockholm, våren 1985 Grundkurs i reklam

Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt, Tyskland, oktober 1985
Instrument Workshop

Müller & Weigert, Nürnberg, Tyskland, september 1983 Design of Scales