Utbildning

Webbredaktör, Högskolan i Borås, ht 2016 –  vt 2019

Filosofie kandidatexamen med huvudområde informationsarkitektur inriktning webbredaktör Front End-webb-utvecklare.

Högskoleutbildningen innehåller (genomfört och har betyg i):
Utbildningens innehåll:
Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling 15,0 hp
Modellering 7,5 hp
Gränssnittsutveckling 7,5 hp
Animering och multimedia för webben 2 7,5 hp
Information genom bild och text 2 7,5 hp
Projekt: webbplatsutveckling, distans 10,0 hp
Teori och metod för webbplatsutveckling, distans 5,0 hp
Textproduktion 3, distans 7,5 hp
Information genom bild och text 1, distans 7,5 hp
Formgivning av webbsidor, distans 7,5 hp
Informationsjuridik, distans 7,5 hp
Textproduktion 2, distans 7,5 hp
Animering och multimedia för webben I, distans 7,5 hp
Dynamiska webbapplikationer 1 Klientbaserad programmering,
distans 7,5 hp
Textproduktion 1, distans 7,5 hp
Formgivning och layout, distans 7,5 hp
Sociala medier, distans 7,5 hp
Tekniker för webbdesign, distans 7,5 hp
Bild & grafisk produktion, distans 7,5 hp
Content management, distans 7,5 hp
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, distans 7,5 hp


Vektorgrafik,15 hp, våren 2016, Uppsala universitet


Webbutveckling I – introduktion, 7.5 hp, våren 2015, Luleå tekniska universitet


Grundkurs i journalistik, våren 2011, Poppius Journalistskolan

samt

Skrivarkurs, sommar 2009, Poppius Journalistskolan


Master Distanskurs i Grafisk Design med bästa möjliga resultat Forsbergs skola, våren 2007


2-årig elteknisk linje, 1985 Komvux, Järfälla


1,5-årig eftergymnasial ekonomisk specialkurs inriktning marknadsföring, 1980
Frans Schartau, Stockholm


3-årig samhällsvetenskaplig linje estetisk variant teckning med utökade studier
i språk, 1978, Höglandsskolan, Bromma


Grundskola, 1975, Äppelviksskolan, Bromma


Kurser

Olando AB, Kalmar, april-juli 1992 DTP programmen WordPerfect, PageMaker, Persuasion, Freehand och Photostyler

Vendator Institutet, Stockholm, september 1989 Telemarketing

Nokia Data, Stockholm, april 1988 TPS (Technical Publishing Software)
DTP-program för unix

Terminalsystem, Stockholm, november 1987 WordPerfect ordbehandling

Convexa, Stockholm, mars 1986 Kundservice

Marknadsföreningen, Stockholm, våren 1985 Grundkurs i reklam

Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt, Tyskland, oktober 1985
Instrument Workshop

Müller & Weigert, Nürnberg, Tyskland, september 1983 Design of Scales