Kompetenser

Datakunskaper

Expertkunskaper i Adobe Creative Cloud
Speciellt InDesign, Illustrator, Photoshop och Acrobat samt MS Word, Powerpoint, Keynote, Pages och Numbers.

Mycket goda kunskaper i Paloma, MailChimp, Social Media, WordPress, Adobe Lightroom,

Goda kunskaper i excel.

Goda kunskaper i OS X och Win.


Språkkunskaper

Svenska – modersmål

Engelska – goda tal- och skriftkunskaper

Tyska – medelgoda tal- och skriftkunskaper

Spanska – förstår